La mirada apreciativa

De la mateixa forma que els pares tenim la preocupació de què deixarem d’herència als nostres fills, quins seran els records que els marcaran a foc, també, com a professors, moltes vegades ens plantegem quins seran els records que es portaran els nostres alumnes. Han de portar-se molts coneixements, però es portaran un bon grapat…