EMAT – LES NOVES MATES

Des de casa continuem treballant les matemàtiques a partir del programa d’ENTUSIASMAT.

En primer lloc, ens agradaria explicar-vos que, amb aquesta metodologia, es pretén treballar les matemàtiques de la següent manera:

 • Les intel·ligències múltiples: logicomatemàtica, lingüisticoverbal, naturalista, musical, visual-espacial, corporal-cinestèsica, interpersonal i intrapersonal. Donant oportunitats als alumnes i respectant la diferència.
 • Unes matemàtiques contextualitzades: donant exemples reals i propers als alumnes amb aprenentatge significatiu.
 • Un programa cíclic: tots els conceptes matemàtics es poden aprendre des de les edats primerenques per assumir-los a poc a poc.
 • El joc, la manipulació, el treballa cooperatiu i l’aprenentatge deductiu.

Cada sessió està focalitzada en treballar un dels aspectes següents:

 • Numeració
 • Mesura
 • Geometria
 • Percepció visual
 • Orientació espacial
 • Raonament lògic

I les sessions les dividim en tres parts:

 1. Per començar: on treballem el càlcul cada dia.
 2. Ensenyem – Aprenem: primer fer i després aprenem.
 3. Per acabar: aprenem a pensar.

Ara, degut a les circumstàncies actuals, hem d’adaptar aquestes sessions i els nens i les nenes no poden compartir aquestes vivències amb els seus companys i companyes de forma directa, però, tot i així, intentem que  continuïn sent aprenentatges significatius per a tots ells i elles.

A continuació, us deixem l’exemple de dues sessions.

En la primera, treballem la numeració. En aquesta sessió tenim com objectiu: associar els nombres a la quantitat que els correspon i resoldre exercicis numèrics amb operacions d’addicció i sostracció. Volem potenciar la capacitat d’aprendre a pensar i a comunicar i, per això, fem servir els nombres per comptar i per iniciar-se en les operacions bàsiques a través de la manipulació. D’una banda, utilitzem la recta numèrica per entendre la suma i la resta i, d’altra banda, juguem amb les cartes de nombres i de punts per relacionar la grafia amb la quantitat.

Si voleu veure aquesta sessió, només heu de fer clic al següent enllaç:

En la segona, treballem la percepció visual. En aquest cas, els objectius són aplicar els conceptes de “meitat” i “quart”, comparar informació a través d’un quadre de doble entrada i expressar idees de forma matemàtica. En la aquesta sessió, ens iniciem en la lectura, la interpretació, l’organització i la representació d’informació matemàtica.

Per veure com es desenvolupa la sessió, podeu fer clic a l’enllaç següent:

A continuació, us deixem alguns exemples de la recollida de dades que van fer alguns dels nostres alumnes després de la sessió.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.